Dossier Raadslid
1. Financiën Yousuf
2. Wonen en stadsvernieuwing Rob
3. Grondbedrijf en grondzaken Rob
4. Volksgezondheid (w.o. transities/decentralisaties, jeugd >12 jaar, veiligheid jeugd, huiselijk geweld/kindermishandeling) Bianca/Bert
5. Poort van Hoorn Chris
6. Duurzaamheid Chris
7. Onderwijs en jeugd < 12 jaar Bianca/Bert
8. Verkeer, vervoer, parkeren Bianca
9. Erfgoed, monumenten, K&C Bert
10 P&O Chris
11. Economische zaken Rob
12. Toerisme, evenementen stadspromotie Rob
13. Ruimtelijke ontwikkeling (dijkversterking,

Omgevingswet, stadstrand, Markermeer)

Yousuf
14. Vastgoed Rob
15. Sociale zaken (arbeidsmarkt, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, participatie/werk, maatschappelijke opvang) Rob
16. Welzijn (ouderen, vrijwilligersbeleid) Bert
17. Antidiscriminatiebeleid/diversiteit Bianca
18. Sport Bert
19. Stadsbeheer (leefbaarheid/wijkzaken, havens) Chris
20. Recreatie/RSW (groen/biodiversiteit, wmo 3d, dierenwelzijn) Chris
21. Openbare ruimte Chris
22. Facilitaire zaken Bert
23. Openbare Orde en Veiligheid (D&H wet, handhaving) Yousuf
24. Dienstverlening/ICT Yousuf
25. Communicatie Chris