1. Financiën Yousuf
2. Wonen en stadsvernieuwing Rob
3. Grondbedrijf en grondzaken Rob
4. Volksgezondheid (w.o. transities/decentralisaties, jeugd >12 jaar, veiligheid jeugd, huiselijk geweld/kindermishandeling) Bianca
5. Poort van Hoorn Chris
6. Duurzaamheid Martijn
7. Onderwijs en jeugd < 12 jaar Bianca
8. Verkeer, vervoer, parkeren Chris
9. Erfgoed, monumenten, K&C Mitchel
10 P&O Chris
11. Economische zaken Mitchel
12. Toerisme, evenementen stadspromotie Rob
13. Ruimtelijke ontwikkeling (dijkversterking,

Omgevingswet, stadstrand, Markermeer)

Yousuf
14. Vastgoed Mitchel
15. Sociale zaken (arbeidsmarkt, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, participatie/werk, maatschappelijke opvang) Bianca & Rob
16. Welzijn (ouderen, vrijwilligersbeleid) Bert
17. Antidiscriminatiebeleid/diversiteit Mitchel
18. Sport Martijn
19. Stadsbeheer (leefbaarheid/wijkzaken, havens) Bert
20. Recreatie/RSW (groen/biodiversiteit, wmo 3d, dierenwelzijn) Yousuf
21. Openbare Orde en Veiligheid (D&H wet, handhaving) Chris
22. Dienstverlening/ICT Yousuf