Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan een levendige en aantrekkelijke stad. Een stad komt pas echt tot leven als de binnenstad bruist. Met een veilig en aantrekkelijk centrum trekken we bezoekers aan van buiten en zorgen we voor een prettige stad die klaar is voor de toekomst. De unieke ligging van Hoorn aan het Markermeer geeft onze stad veel kansen. Door als gemeente hier actief op in te zetten versterken wij onze lokale economie en het watertoerisme.

 • We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal. Aantrekkelijke, veilige en bruisende gebieden zorgen voor levendige winkelgebieden vol met lokale ondernemers. Daar kan geen grote webshop tegenop. 
 • De reclamebelasting gaan we evalueren en moderniseren samen met ondernemers.
 • We verruimen de vestigingsmogelijkheden voor ondernemers door het opstellen van ruime bestemmingsplannen. Zo maken we de stad prettig en leefbaar. Om de leegstand in de binnenstad en (buurt)winkelcentra tegen te gaan dient er een aanpak ter voorkoming van leegstand te komen.
 • De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen een pilot, waarbij horecabedrijven producten kunnen verkopen aan gasten en winkeliers hun klanten als gast kunnen ontvangen. 
 • Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Daarom willen wij dat de gemeente dit stimuleert met stadspromotie. Onze ondernemers, kunstenaars en stad verdienen het om nieuw publiek te mogen ontvangen. Daarom willen we onderzoeken welke vervolgstappen we kunnen nemen in het promoten van Hoorn.
 • Wij vinden het normaal dat toeristen die hier komen een kleine bijdrage betalen. Met deze inkomsten verbeteren we de kwaliteit van recreatie en toerisme.
 • Om de toegankelijkheid van onze havens te bevorderen moet het fonteinkruid regelmatig worden gemaaid in het Hoornse Hop en het Markermeer.
 • In de binnenstad en de havens moeten meer prullenbakken komen. De prullenbakken moeten vaker worden schoongemaakt, vooral op zomerse dagen, in de weekenden en tijdens evenementen.
 • Om het watertoerisme te verbeteren wil de VVD dat Hoorn zich aansluit op het ‘sloepennetwerk’ zodat je met je bootje door heel Westfriesland kan varen.
 • De ‘hanging baskets’ (groenversieringen in bijvoorbeeld de binnenstad) willen we behouden.
 • Alle straatlantaarns in het historisch centrum moeten een historische uitstraling krijgen.

Het stadsstrand
Het stadsstrand wordt een trekpleister voor Hoorn en de hele regio. Dit unieke project in het Markermeer is de komende jaren nog volop in ontwikkeling en dat biedt kansen. Wat de VVD betreft worden initiatieven in dit gebied positief benaderd, vanuit de insteek: ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Of dit nu de jongeren zijn die strandbedjes willen gaan verhuren of een horecaondernemer die ideeën heeft over een paviljoen, iedereen moet een kans krijgen. Daarnaast moet het een plek worden voor jong en oud, waarbij er goed moet worden gekeken naar veiligheid, voorzieningen en bereikbaarheid. Er moeten voldoende parkeerplaatsen komen dicht bij het strand. Het strand moet ook gebruikt kunnen worden voor het organiseren van evenementen. Voor het onderhoud willen wij goede afspraken maken met de andere regionale gemeenten. Met het stadsstrand kunnen wij Hoorn weer duidelijk op de kaart zetten.