In Hoorn hebben we een rijk aanbod aan culturele voorzieningen en evenementen. Wij zijn er trots op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. Door met elkaar samen te werken dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om een muziekfestival, de kermis, een culinair evenement of de stadsschouwburg. In Hoorn is ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners. Wat ons betreft is het dan ook niet aan de gemeente om te bepalen wat kunst en cultuur is. 

  • In onze stad worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er culturele voorzieningen voor iedereen. Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze inwoners. Dat draagt bij aan onze Hoornse identiteit. Daarom moet de gemeente dit soort initiatieven voldoende ruimte en mogelijkheden geven om het te organiseren. Bij kleinschalige evenementen horen passende veiligheidseisen.
  • Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de inkomsten. We zetten ons gemeenschapsgeld voor cultuur zo effectief mogelijk in.
  • Iedere vier jaar zullen we alle kunst en cultuur subsidies tegen het licht houden om te kijken of deze nog voldoen aan het oorspronkelijke doel en of het niet op een andere manier kan worden vormgegeven.
  • De verschillende culturele instellingen in Hoorn moeten meer samenwerken zodat we slim en efficiënt met onze schaarse ruimte en middelen om kunnen gaan.
  • Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaasintocht, maar ook evenementen zoals de Hoornse Stadsfeesten, de Kermis en Lappendag. Muziekfeesten en festivals dragen ook bij aan de cultuur in onze stad zoals Outdoor Stereo. De organisatie van dit soort evenementen moeten we voldoende ruimte geven.
  • Het is belangrijk om de geschiedenis van onze stad niet weg te stoppen. Het standbeeld van JP Coen blijft op de Roode Steen staan, wel zouden er extra aanpassingen gedaan kunnen worden om de gehele geschiedenis beter te belichten.
  • Lappendag hoort bij het Hoornse DNA. De VVD wil dat de drooglegging op een later tijdstip ingaat. In overleg met de horeca tussen 17.00 en 18.00 uur.
  • Functionele kunst in de openbare ruimte zoals de bruggen in de Bangert en Oosterpolder wordt bij alle nieuwbouw en grote werken ingezet. Bijvoorbeeld in de vorm van bankjes, bruggen, prullenbakken of stroomkasten. Dit om onze stad nóg mooier te maken.