Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van onze mooie stad. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Maar de coronacrisis heeft veel van onze bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. En hoewel de coronacrisis nu op zijn einde is, moeten we de economie juist nu blijven stimuleren. Daarom willen wij ondernemers de komende periode zo nodig blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst. Wij vinden het daarom belangrijk dat gemeentelijke plannen met ondernemers worden besproken.

  • Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels, stimuleert de gemeente een gezonde lokale economie en meer banen. 
  • De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale en regionale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet. De gemeente betaalt facturen altijd binnen dertig dagen.
  • We richten één loket in voor organisatoren en verenigingen die evenementen organiseren, zoals Koningsdag of een braderie. Er is sprake van een uitnodigend evenementenbeleid, waarbij het loket actief en oplossingsgericht meedenkt en waar je terecht kunt als er iets misgaat.
  • Ondernemers krijgen van de gemeente één aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan vermeld. Zoals bijvoorbeeld de precario-, reclamebelasting en OZB.
  • VVD Hoorn wil het horecabeleid aanpassen, waarbij er vrijere toegangs- en sluitingstijden komen. 
  • Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van de terrassen mogelijk. Voor een klein terras (bijvoorbeeld vier tafeltjes) willen we enkel een meldingsplicht in plaats van een vergunning. Daarnaast moet het mogelijk zijn voor ondernemers om een terrasboot aan te leggen en om winterterrassen te hebben.
  • We moeten onze bedrijventerreinen behouden, koesteren en moderniseren. De bedrijven die in onze stad zijn gevestigd zijn van groot belang voor de lokale arbeidsmarkt. Als deze bedrijven vertrekken heeft dit een negatief effect op onze stad. 
  • Waar het kan, verlengen we vergunningen. Daarnaast streven we naar het zoveel mogelijk afschaffen van vergunningen en vervangen wij deze door algemene regels of een meldingsplicht. Zo willen wij de aanvraag van een horeca-exploitatievergunning versoepelen en de aanvraag voor ontheffing van het sluitingsuur afschaffen. 
  • Het vastgestelde detailshandelsbeleid zou meer ruimte moeten bieden aan ondernemers. De gemeente moet niet bepalen welke winkels zich niet in Hoorn mogen vestigen. Dat laten wij aan de markt.
  • De onderneming en inwoner van nu is gebaat bij snel en goed beschikbaar internet via glasvezel, 5G en voldoende dekking in de hele stad. De VVD wil de aanleg hiervan stimuleren.