Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. Dat geldt ook voor de vele vrijwilligers en het werk dat zij verrichten. In Hoorn willen we de doorstroom van de uitkeringsgerechtigden motiveren. Belangrijk is dat er rekening wordt gehouden met interesses waar dit mogelijk is. 

  • Mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een springplank om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. 
  • Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, kan de uitkering verliezen. 
  • Er moeten meer leer/werkbedrijven komen. Daarvoor willen wij het geld van de participatiewet gebruiken.
  • Geld dat overblijft bij WerkSaam gaat altijd terug naar de gemeenten.
  • Werken moet lonen. Het sociale vangnet moet een springplank worden en geen hangmat. Armoederegelingen van de gemeente die dat belemmeren wil de VVD aanpakken. Daarom wil de VVD een verlaging van de inkomensgrens voor de bijzondere bijstand van 120% naar 100%.
  • Mensen die werken moeten er financieel op vooruit gaan ten opzichte van mensen met een uitkering die niet werken. Om de armoedeval te verkleinen, moeten armoede-regelingen geleidelijker afgebouwd worden naar mate het inkomen stijgt.
  • Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden teruggevorderd. 
  • De doorstroom naar de arbeidsmarkt willen we in de gaten blijven houden. Uitkeringsgerechtigden moeten voldoende gemotiveerd en gesteund worden om aan het werk te gaan.
  • Het Schuldhulpverleningtraject moet worden versneld. De maximale duur voordat iemand een schuldregeling krijgt moet naar 6 maanden.