De gemeente is er om onze inwoners te dienen. Het belang van de inwoners en ondernemers staat altijd voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit. Mensen zitten niet te wachten op wachtrijen, problemen en frustraties, hier zetten we ons dan ook voor in.

  • Wij zijn voor een kleine en sterke lokale overheid. De gemeente moet haar werk beperken tot haar kerntaken. Voor zaken die de markt kan oppakken, moet de gemeente dit stimuleren.
  • De website(s), brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen leesbaar en begrijpelijk, ook voor mensen met een beperking. De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen uitkomt.
  • De meest aangevraagde producten van de gemeente (burgerzaken producten, vergunningen en meldingen over de openbare ruimte) moeten eenvoudig en binnen een kwartiertje aangevraagd kunnen worden. De afhandeling van deze aanvragen moet zo efficiënt mogelijk verlopen.
  • Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent meer openingsdagen tot 8 uur ’s avonds. Er moet een integraal loket komen, waar inwoners voor alle overheidszaken terecht kunnen. Dit moet zowel digitaal, fysiek en telefonisch mogelijk zijn.
  • De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig up to date is, zodat privacygevoelige informatie van inwoners en ondernemers beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen. Daarbij moet de gemeente ervoor zorgen dat er geen onnodige kosten gemaakt worden.
  • De gemeente moet transparant zijn. De gemeente levert inwoners informatie die belangrijk is om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur. Er moeten zo min mogelijk informatie geheim worden verklaard.
  • Er moet een integraal loket komen, waar inwoners voor alle overheidszaken terecht kunnen. Dit moet zowel digitaal, fysiek en telefonisch mogelijk zijn.
  • Alle beleidsregels van de gemeente worden elke vier jaar herzien.

Samenwerkingsverbanden
De gemeente werkt in de regio en de provincie veel samen met andere overheden in ‘Gemeenschappelijke Regelingen’. Wat de VVD betreft moeten de voordelen voor de Hoornse inwoners aantoonbaar zijn. Bij het aangaan van nieuwe samenwerkingen moet vooraf het nut ervan duidelijk zijn. Samen waar dat moet of beter is, en lokaal waar dat kan. Het moet ook mogelijk zijn om uit een samenwerking te treden als Hoorn het zelf beter kan doen. Onze gemeente moet voldoende invloed hebben op het beleid van gemeenschappelijke regelingen. Daarom willen wij de democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regelingen versterken door deze samenwerkingen tegen het licht te houden.