Hoorn maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken met plezier samen om de problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. En bij belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken. 

  • Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom ondersteunen we initiatieven van ondernemers en verenigingen zo veel mogelijk waar dat kan. Zo kunnen groepen inwoners en ondernemers gemeentelijke taken overnemen als zij daarvoor een goed plan hebben.
  • Er liggen grote uitdagingen binnen de gemeente op gebied van woningbouw, bereikbaarheid, economie en duurzaamheid. Hiervoor is van groot belang dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en verenigingen hierbij worden betrokken.
  • Participatie van bewoners is essentieel. Er zal proactieve participatie worden georganiseerd, waarbij betrokkenen hun inbreng kunnen leveren. Dit betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. We moeten ervoor zorgen dat er meer oog is voor de ‘stille meerderheid’. Het invoeren van de nieuwe omgevingswet gaat hier een belangrijke bijdrage aan leveren.