We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar werk, bij familie en vrienden op bezoek of gaan een dagje er tussen uit, met de auto, openbaar vervoer, motor, fiets, of lopend. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. Een goede doorstroming is hiervoor belangrijk. Je wilt niet in de file staan om de stad in of uit te gaan om vervolgens te laat komen bij je afspraak. Ook verkeersveiligheid is en blijft belangrijk voor voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en auto’s. Wat de VVD betreft blijft de auto een belangrijk vervoersmiddel en daarom willen wij autobezit niet ontmoedigen. De bereikbaarheid van onze stad blijft voor ons een speerpunt.

 • We willen de doorstroming op de Provinciale weg, de bereikbaarheid van de binnenstad en de verkeersveiligheid verder verbeteren. Reistijden moeten niet langer zijn dan nodig en daarom werken we aan goede doorstroming van alle verkeer, voor fiets, auto en het openbaar vervoer. Door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te sluiten, komen we sneller aan op onze bestemming. Bijvoorbeeld door de groene golf op de provinciale weg. Zo voorkomen we ook onnodige uitstoot door files.
 • Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. We richten onze wegen en wijken, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs, zo veilig mogelijk in. Dat doen we in samenwerking met hulpdiensten, ouders en buurtbewoners.
 • Of het nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets of een ander nieuw vervoersmiddel is: onze inwoners kunnen zich prettig en veilig door Hoorn bewegen. Deze ontwikkelingen vragen om fietspaden en wegen die worden ingericht op de toekomst. Bij ov-knooppunten en in de binnenstad plaatsen we voldoende (beveiligde) fietsenstallingen.
 • “Weesfietsen” worden na een eerdere waarschuwing verwijderd om zoveel mogelijk ruimte te houden in fietsstallingen voor fietsen die echt worden gebruikt. Fietsen die langer dan 4 weken gestald staan worden verwijderd.
 • Het openbaar vervoer en voorzieningen moeten goed toegankelijk zijn. Stations zijn aangepast zodat mensen met een beperking ook kunnen instappen.
 • Wij staan positief tegenover plannen van de NS om langere treinen in te zetten of vaker te rijden. Wat de VVD betreft blijven loketten op het station open zodat je altijd iemand kunt spreken.
 • De gemeente moet tijdig en duidelijk naar inwoners communiceren over onderhoud aan wegen en wegafsluitingen, dat voorkomt onnodig zoekverkeer.
 • De gemeente moet ruimte geven aan innovatieve ondernemingen die vervuilend vervoer terugdringen, zoals de bezorging van boodschappen, maaltijden en pakketjes per fiets of andere schone vervoersmiddelen. 
 • Verplichte zero-emissiezones worden de komende bestuursperiode niet gerealiseerd.
 • Op belangrijke wegen wil de VVD dat werkzaamheden zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Er wordt vaker 24/7 gewerkt, uiteraard met aandacht voor de belangen van de omgeving.
 • De VVD wil autodelen en deelscooters in onze stad stimuleren. Dit mag alleen niet voor overlast zorgen in de stad en onze wijken als bijvoorbeeld de scooters kriskras door elkaar staan.

Poort van Hoorn
De Poort van Hoorn is een mooie kans voor Hoorn om meer stad te worden. Door passende hoogbouw en laagbouw kunnen wij daar veel woningen gaan realiseren. Ook zal de Poort van Hoorn de bereikbaarheid van de binnenstad moeten gaan verbeteren. Daarom is het belangrijk dat de nieuwe ontsluitingsroute wordt aangelegd om de toestroom van nieuwe bewoners en bezoekers aan te kunnen. Deze ontsluitingsroute komt op het Carbassiustracé. Op welke manier de ontsluitingsroute op deze plek wordt gerealiseerd, wordt onderzocht. Wat de VVD betreft moet het veilig en efficiënt zijn, zonder onnodig oponthoud. In de Poort van Hoorn moet voldoende ruimte zijn voor openbaar groen.