We willen de wereld graag schoon doorgeven. Daarvoor hebben we duurzame energie nodig. De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe sectoren te stimuleren. Maar wel op een betaalbare manier voor gewone gezinnen en ondernemers. Door dit op een slimme manier aan te pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen en blijft onze stad prettig om in te wonen.

  • De vraag naar elektriciteit zal de komende jaren toenemen. Om aan deze vraag te voldoen wordt op dit moment vooral ingezet op zonnepanelen en windmolens. Wat de VVD betreft zetten wij vooral in op innovatieve energietechnieken.
  • In Hoorn is geen plaats voor windmolens, helemaal niet in het Markermeer of Hoornse Hop.
  • Het is belangrijk dat ons elektriciteitsnet bestand is voor alle technologische ontwikkelingen zoals het opladen van elektrische auto’s en zonnepanelen. Daarom wil de VVD een onderzoek naar de bestendigheid hiervan en zonodig verbeteringen.
  • We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen met bewoners en pandeigenaren kijken we naar de beste oplossing en geven bewoners en ondernemers zo veel mogelijk ruimte om de verduurzaming zelf te doen en daar waar nodig helpen we door de inzet van ‘verduurzaamingscoaches’.
  • We hebben vaker te maken met extremere weersomstandigheden. De VVD wil inzetten op vergroening en het gebruik van verschillende waterbuffers zoals grachtjes, oases, groene gevels en tuinen. Overtollig regenwater moet kunnen worden opgeslagen voor tijden van droogte. Bij het aanleggen van nieuwe wegen wordt gebruik gemaakt van ‘infiltratiekratjes’ om overtollig regenwater op te vangen.
  • Iedereen moet het afval goed kwijt kunnen. De wijze van scheiden en inzamelen van afval moet voor de bewoners gemakkelijk zijn. We willen geen kleinere huisafvalbakken.
  • Bij de vervanging van de riolering willen we dat de capaciteit wordt verhoogd zodat regenwater snel wordt verwerkt en wegen en straten niet onderstromen.