Groen is belangrijk voor je leefomgeving. Wij willen dat al onze inwoners in een wijk wonen waar zij zich thuis voelen; een wijk die groen, schoon en veilig is. De VVD wil de komende jaren inzetten op meer kwalitatief openbaar groen, vooral in de wijken waar dat nu nog te weinig is. Wij willen een ‘groene long’ aanleggen rondom Hoorn.

  • Wat ons betreft wordt het park in de Bangert en Oosterpolder zo snel mogelijk aangelegd. 
  • Wij willen het bestaande groen in onze stad met elkaar verbinden zodat er een groene long ontstaat in en rond onze mooie stad. Ook de binnenstad moet groener. Dit helpt om de ‘hittestress’ tegen te gaan.
  • We willen meer biodiversiteit in onze gemeente. Zo willen we natuurlijke bermen en oevers plaatsen waar het kan om de leefomgeving en biodiversiteit te verbeteren. De schaapsherder met zijn kudde willen we blijvend inzetten.
  • Voor het onderhoud willen we zoveel mogelijk samen met onze inwoners en organisaties samenwerken. Hiermee willen we meer vergroening realiseren en het beheer en onderhoud samen oppakken.
  • Het is ook van belang dat we samen onze straten en wijken schoonhouden. Wij vinden het daarom belangrijk dat zwerfafval, graffiti, vernielingen en ander overlast stevig wordt aangepakt. Wij willen de kosten hiervan zoveel mogelijk verhalen op de veroorzaker(s).
  • Om overlast van meeuwen, ratten en ander ongedierte te voorkomen willen we dat de prullenbakken in de zomer vaker worden geleegd en zijn we voorstander van ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad en haven.