In sommige plekken in de stad is het lastig om dichtbij huis te parkeren. Door te kijken naar een juiste balans tussen woongenot en groen, kijken wij hoe we voldoende parkeergelegenheid kunnen realiseren. Een auto is tenslotte vaak geen keuze, maar hoognodig om op werk te komen of te kunnen mantelzorgen. Bij nieuwbouw streven we naar parkeren op eigen terrein.

  • We stimuleren dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages. Zo kunnen de inwoners van de stad in de avond ook parkeren op de betaalde parkeerplaatsen. Zo zorgen we voor voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers van onze stad.
  • Uitgangspunt voor de VVD blijft dat er geen parkeerplekken worden opgeheven voordat nieuwe parkeerplaatsen zijn gerealiseerd.
  • De VVD blijft voor gratis parkeren op de koopzondagen.
  • De opbrengsten van parkeervergunningen en parkeergelden worden gebruikt voor een verbeteringen van de parkeergelegenheden en de bereikbaarheid van de stad. Niet om andere kostenposten te dekken.
  • Geparkeerde auto’s op straat niveau maken onze historische binnenstad er niet mooier op. De VVD wil daarom investeren in nieuwe (ondergrondse) parkeergarages in en rond de binnenstad.
  • Er moeten meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen in de stad komen. 
  • We helpen winkeliers door duidelijke afspraken te maken over parkeerbeleid. Denk bijvoorbeeld aan laden en lossen of enkele uren gratis parkeren, zoals nu al in het Jeudje gebeurt. 
  • Verkeer dat op zoek is naar een parkeerplaats is schadelijk voor de stad: het schaadt de economie, de luchtkwaliteit en levert veel ergernis op. Met de moderne mogelijkheden is het goed mogelijk om dit zoekverkeer van dienst te zijn. De VVD wil daarom zo snel mogelijk een digitaal parkeerverwijssysteem waardoor auto’s, vanaf de A7 en de provinciale weg direct naar beschikbare parkeerplaatsen verwezen worden.
  • De VVD wil veilige en logische fietsroutes, zodat fietsen in de stad aantrekkelijk is en blijft. Hierbij hebben veilige oversteekplaatsen van en naar de stad prioriteit.