Mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden vaak af door een slechte opvoeding, verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht van onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament van onze samenleving.

  • Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met en het jongerenwerk om jongeren met een (dreigende) criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren meedoen in de samenleving voorkomt dat ze afglijden naar georganiseerde criminaliteit. Wij gaan door met de ingezette aanpak ‘top X’.
  • Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente moet ondermijning en witwaspraktijken keihard aanpakken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. Bijvoorbeeld door goed gebruikt te maken van de wet Bibob.
  • Onze boa’s verdienen de juiste middelen om voor onze veiligheid te zorgen. Indien nodig gebruiken zij wapenstokken en/of pepperspray. Wij willen de pilot met het gebruik van bodycams vanwege het succes daarvan omzetten tot de standaard uitrusting van de boa’s.
  • De VVD wil meer cameratoezicht en vaker preventief fouilleren. De burgemeester en politie moeten beide instrumenten vaker kunnen inzetten. Ook de inzet van drones kan hierbij helpen.
  • De gemeente moet meer voorlichting geven over digitale criminaliteit, zoals WhatsApp fraude of phishing. Het is belangrijk dat inwoners weten waar ze aangifte kunnen doen van cybercrime. Ook jongeren kunnen een rol bij spelen door ouderen hierbij te helpen. De gemeente werkt samen met de politie en andere overheden om digitale criminaliteit zoals identiteitsfraude tegen te gaan of te bestraffen.