We gaan ervan uit dat iedereen die in onze gemeente komt wonen, onze waarden en normen onderschrijven. Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan onze samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze normen en waarden kun je sneller aan het werk. Daarbij zorgen we indien nodig voor goede begeleiding.

  • Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.
  • De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het meedoen in de samenleving. Hoorn loopt voorop in het bestrijden van laaggeletterdheid. Daarbij verwachten we van iedereen die inburgert de maximale inspanning om de Nederlandse taal en onze normen en waarden te leren en zelfredzaam te worden. Dit willen we voortzetten. Wanneer iemand bewust niet meewerkt aan de inburgeringscursus, kan een boete volgen of korten we de uitkering.
  • Jonge kinderen van ouders die inburgeren zijn gebaat bij plaatsing op een peuterspeelzaal om achterstanden vroeg aan te pakken. Dat stimuleren wij. We betrekken ook de ouders bij dit taalonderwijs.
  • Haatpredikers krijgen wat de VVD betreft nooit een podium in onze gemeente. De gemeente neemt een proactieve rol in het voorkomen van haatzaaien en oproepen om onze waarden en vrijheden te ondermijnen.
  • De gemeente Hoorn volgt het landelijke beleid als het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers. Wij realiseren dan ook geen bed, bad en brood locaties voor deze groep.
  • We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. Dat betekent dat we geen subsidies verstrekken aan organisaties die dat juist niet doen, bijvoorbeeld omdat ze gericht zijn op behoud van de eigen cultuur, of omdat ze democratische waarden ondermijnen. We leiden ambtenaren actief op om huwelijksdwang te herkennen.
  • Wanneer wij statushouders in onze stad opvangen, dan wil de VVD graag sturen op mensen met een achtergrond in de zorg, techniek of het onderwijs zodat zij meteen kunnen bijdragen aan onze lokale economie.