Ouders zijn verantwoordelijk voor het opgroeien van hun kinderen. In sommige gevallen gaat dat niet altijd even gemakkelijk en dan moet er een goed aanbod zijn van hulp en ondersteuning. Ieder kind in onze gemeente moet een fijne jeugd kunnen hebben en talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer er hulp nodig is, moet dat zo dicht bij thuis plaatsvinden.

  • Er komt een scherpere afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg. Nog te vaak krijgen kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief. Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten. Wij vinden dat er in eerste instantie gekeken moet worden naar wat kinderen en gezinnen zelf kunnen.
  • De VVD vindt dat de gemeente meer moet inzetten op preventie. Door meer te investeren aan de voorkant, hopen we, een beroep op zwaardere jeugdhulp, te verminderen. Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. 
  • Aanpak van Huiselijk geweld en kindermishandeling blijft de hoogste prioriteit. Signalen van Kindermishandeling moeten sneller herkend worden door hulpinstanties. Het Hoornse plan “Meld Geweld”, om huiselijk geweld te verminderen en sneller te kunnen herkennen, moet worden voortgezet.
  • Consultatiebureaus en schoolartsen leveren een belangrijke bijdrage aan opgroeiende kinderen. Wij vinden daarom dat de jeugdgezondheidszorg een essentiële rol vervult voor de toekomstige generaties Horinezen. Het consultatiebureau in de Bangert en Oosterpolder wordt zo snel mogelijk geopend.
  • Alle jongeren zitten op school. De VVD vindt dat de samenwerking tussen het zorgloket, het onderwijs en de wijkagent versterkt moet worden. Bijvoorbeeld door zorg in school aan te bieden.
  • Corona had en heeft grote invloed op de mentale gezondheid van veel jongeren. Met scholen en sportverenigingen zetten we in op het weerbaar maken van de jeugd. En maken we mentale gezondheid bespreekbaar. Wij steunen initiatieven die hier op inspelen, zoals extra ondersteuning of GGZ op scholen.
  • Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt dat hulp effectief geboden kan worden.
  • Problemen van kinderen kunnen te maken met de schuldenproblematiek of gezondheidsproblemen van de ouders. Door niet alleen naar het kind te kijken maar naar het gehele gezin kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen worden.