Goed en passend onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Goed onderwijs speelt een grote rol in het leven van mensen. Kinderen leren op school wat normen en waarden zijn, wat wel en niet normaal is en hoe wordt omgegaan met elkaar. Wij zijn trots op onze leerkrachten en docenten.

  • Wij willen veilige scholen. Het is niet normaal dat er op scholen drugs wordt gebruikt of dat jongeren met messen rondlopen. Samenwerking tussen de wijkagent, scholen en jongerenwerk vindt de VVD van groot belang om dit soort problematiek aan te pakken, zoals de samenwerking ‘Veilige School’.
  • Het is van belang dat een school goed en veilig bereikbaar is voor leerlingen en ouders. Daarom zorgen wij voor een veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. De kiss and ride-zones moeten worden toegepast bij scholen waar dat mogelijk is.
  • Pesten komt nog steeds veel te veel voor, in de straat, in de klas op het sportveld en online. Wij blijven ons actief inzetten om pesten tegen te gaan. Lessen op basis- en voortgezet onderwijs, het sluiten van afspraken die pesten tegengaan en zullen voorkomen: het anti-pesten-pact. Wat de VVD betreft kan de politie hierbij helpen.
  • Scholen hebben ook een taak bij vroegsignalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. Via de gemeente worden daarvoor specifieke trainingen voor signalering hiervan aangeboden.
  • Een school is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt in de ontwikkeling van kinderen, op het gebied van sport, muziek en cultuur.
  • De VVD ondersteunt de samenwerking tussen gemeente Hoorn, het Westfriese bedrijfsleven en de zorginstellingen met het hbo-onderwijs, onder andere op het gebied van zorg, ICT en techniek. De Westfriese Zorgacademy wordt daarom wat ons betreft voortgezet en uitgebreid.