Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Sporten bevordert het leggen van sociale contacten en het verenigingsleven verbindt mensen. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die wil sporten, kan sporten.

  • Hoorn is een belangrijke watersportstad en wil dit ook blijven. De VVD vindt dat het Hoornse Hop geschikt moet blijven voor belangrijke zeil- en zwemwedstrijden. 
  • Sportevenementen zijn een manier om Hoorn op de kaart te zetten, te verbinden en mensen in beweging te krijgen. De gemeente werkt actief mee met vergunningsverlening en ondersteuning bij deze evenementen. Bij grote evenementen is goede en tijdige communicatie essentieel richting de omwonenden.
  • De VVD vindt dat geweld rond en op de sportvelden keihard moet worden aangepakt. Wie zich op of om het veld misdraagt, moet worden gestraft. De gemeente ondersteunt verenigingen met voorlichting en trainingen zoals bijvoorbeeld “langs de lijn”.
  • Sporten is een belangrijke uitlaatklep voor jongeren. We dragen financieel bij aan het sporten van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen betalen. Ook ondersteunen we initiatieven die “het nieuwe sporten” stimuleren zoals freerunnen, skaten, paddel en dergelijke.
  • Het nieuwe stadsstrand is een geweldige plek om actief in te zetten op verschillende (water)sporten. Sport krijgt daarvoor zijn eigen plek. Zo loop je elkaar niet in de weg.
  • Er zijn ruim voldoende sportaccommodaties in Hoorn. De VVD wil de kwaliteit en de gebruiksmogelijkheden verbeteren ook voor topsport en breedtesport en sporters met of zonder beperking in Hoorn.