Betoog fractievoorzitter bij Algemene Politieke Beschouwingen 2018

geplaatst in: Nieuws | 0

 

“Papa waarom ben je eigenlijk in de politiek gegaan? Wel zei ik tegen mijn dochter… Ik ben trots op deze stad, en voel me ermee verbonden op een wijze dat ik me ervoor wil inzetten vanuit de liberale overtuiging* onze stad aantrekkelijk te houden en dat mensen hier willen wonen, dat er mensen kunnen werken. Dat jij veilig door Hoorn kunt fietsen, dat er goede wegen zijn en goed openbaar vervoer. Dat jij kunt kiezen naar welke school je wilt gaan of sport wilt bedrijven. Waar wij mensen helpen die het nodig hebben als ze bijvoorbeeld schulden hebben en dat jij je veilig voelt in een groene stad.

En als je dit wilt realiseren hoe zit het dan met het geld? Om dingen te kunnen doen heb je geld nodig en geld is schaars en dan moet je keuzes maken. We gaan de belastingen voor onze inwoners niet verhogen. En we moeten zuinig zijn. Concrete plannen worden begroot en wat we nog niet weten benoemen we wel maar zonder bedrag. We timmeren de begroting niet dicht maar laten ruimte voor goede plannen en ideeën.

En papa, hoe realiseer je nu dat mensen in Hoorn blijven wonen? Gaan ze niet naar Amsterdam? Er is niet voor iedereen op korte termijn passende woonruimte beschikbaar. In Hoorn moeten we gaan bouwen, veel bouwen. In totaal komen er zo’n 400 extra sociale huurwoningen bij.

En als mensen nu met spoed een woning nodig hebben? Is daar nu een oplossing voor? Jaarlijks komen er zo’n 800 woningen vrij bij intermaris. Dat zijn er 65 per maand. Om de groep spoedzoekers, die dringend een woning nodig hebben, gelijk te kunnen helpen zal een bepaald percentage van de maandelijks vrij komende woningen, beschikbaar moeten komen voor deze groep. De VVD zal bij de behandeling in november bij het onderwerp inzake flexwoningen met een motie komen.

En ja, naast het bouwen van extra woningen zal ook de bereikbaarheid goed geregeld moeten blijven. We zullen de samenwerking in de regio moeten versterken in het pact van Westfriesland. We staan nu op het punt om door te pakken. De bereikbaarheid richting Amsterdam en Lelystad moet beter.

En om de stad goed bereikbaar te houden, zijn we bezig de turborotonde om te vormen, de poort van Hoorn verder te ontwikkelen en de fietsnota uit te voeren. Hoe beter de bereikbaarheid, hoe eerder mensen en bedrijven zich hier willen vestigen. Daarnaast helpt het de stad aantrekkelijk te houden doordat bezoekers op koopzondag nu gratis kunnen parkeren. Er liggen ook nog voldoende kansen om toeristen vanuit Amsterdam naar onze mooie stad te halen.

De VVD wil samen met o.a. de Provincie, het Rijk, de NS, Prorail en marktpartijen doorpakken met de verder ontwikkeling van de poort van Hoorn. Zet een procesgroep op met hierin de belangrijkste spelers. Graag een reactie van de wethouder.

En papa doordat mensen in onze stad blijven wonen blijven er dus scholen en voldoende voorzieningen w.o. sportverenigingen. Ja, dat klopt, wel is het onze ambitie zowel Hoorn als de regio aantrekkelijk te positioneren om opleidingen op hbo- en wo-niveau aan te trekken. Graag een reactie van de wethouder.

Minder gas en energie verbruik en juist meer gebruik van zonnepanelen, stadsverwarming en innovatie maatregelen. Stappen die wij met elkaar moeten gaat zetten onze stad in 2040 klimaat neutraal te maken. Communicatie richting onze inwoners is hierbij van groot belang. Graag een reactie van de wethouder.

Een mega klus ligt er ook bij de zorg voor de ander, onze buurman, buurvrouw en of buurkinderen. Zorgen dat mensen niet verder in de schulden komen, zorgen dat we minder eenzaam zijn, dat we actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. De cijfers die wij recent ontvingen van de GGD waren veel zeggend. Meer dan 40% van alle mensen jong of oud voelt zich eenzaam en naar mate men ouder wordt neemt het percentage toe. Wij wachten het voorstel van het college af en hopen dat bewezen maatregel w.o. Huisbezoek voor Ouderen hierin opgenomen zal worden.

En papa hoe zit het dan met de veiligheid van onze stad? Wel zei ik tegen mijn dochter, de aard van de criminaliteit verandert. Van tasjesroven, inbraken verplaatst de criminaliteit zich naar cybercrime en georganiseerde misdaad en ondermijning. Politiecapaciteit is hiervoor nodig en gaat daarmee ten koste van de inzet op straat. De VVD wil het toezicht op de straten en wijken niet verliezen en hoort graag tijdig wanneer extra capaciteit voor bureau stadstoezicht noodzakelijk is.

Anonimiteit is de voedingsbodem voor ondermijning. Stappen worden gezet in het kader van woon en adres fraude en controle rondom de bedrijven terreinen. Ieders hulp hebben wij hierbij hard nodig en we zullen hier een motie over indienen.

Daarbij nog wel de vraag wat wij als gemeente nog meer moeten doen om de interne bewustwording inzake ondermijning onder de aandacht te brengen.

Rondom “Veilig thuis” zien wij het volgende, hoog ziekteverzuim, veel inhuur, te weinig eigen personeel, hogere kosten regio en gemeente. Er wordt onvoldoende gewerkt met de verwijs index. Ook wij als gemeente moeten stappen zetten de wachtlijst te verminderen.
Vraag: wanneer hebben wij als gemeente alle noodzakelijke stappen gezet? Wanneer komt het plan van aanpak hiervoor naar de raad?

Nu het besluit genomen is rondom de gevangenis voelt onze fractie er niets voor om eindeloos met het Rijksvastgoedbedrijf te gaan onderhandelen. Uitdrukkelijk is een spookhuiseffect ongewenst. Graag zien wij hier snel woningen gerealiseerd. We dienen dan ook samen met de fractie Tonnaer hierover een motie in.

Tenslotte voorzitter een oproep, op 19 oktober hadden wij hier in de raad een aantal geweldige debatten tussen scholieren en ik heb als voorzitter van deze debatten genoten. We willen met de uitkomst, jongeren meer te betrekken bij de politiek ook graag iets doen. Doen we dit met een jongerenraad? Ontwikkelen van een App of zijn er nog andere ideeën. De VVD

neemt samen met De heer Rood van D66, Jeroen van der Veer, sociaal Hoorn, Danny Verdonk, Groen Links graag het initiatief om te onderzoeken op welke wijze wij de jongeren meer kunnen betrekken. Graag horen wij wie er nog meer wil meedoen om dit initiatiefvoorstel nader uit te werken en dit in samenwerking natuurlijk met de scholen en leerlingen”.

*De VVD heeft vijf liberale kernwaarden: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen.