Kamerlid Antoinette Laan in Hoorn voor verbetering aanpak Veilig Thuis

geplaatst in: Nieuws | 0

Naar aanleiding van de knelpunten rondom Veilig Thuis heeft VVD Hoorn onder leiding van fractievoorzitter Chris de Meij 2e Kamerlid Antoinette Laan maandag 1 april jl. uitgenodigd voor een gesprek. Wethouder Marjon van der Ven (Portefeuillehouder, VVD), burgemeester Jan Nieuwenburg en Chris de Meij waren daarbij aanwezig.

Er is gesproken over de werkwijze voor het bepalen van de urgentie en expertise die nodig is bij meldingen richting Veilig Thuis (triage-instrument). Deze werkwijze is bestemd voor alle professionals die zich bezighouden met het stoppen van huislijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik.

De politie heeft nu de plicht alle meldingen (ook diefstal van bijvoorbeeld een lolly) door te geven aan Veilig Thuis. Dit leidt tot een (te) hoge werkdruk bij de medewerkers van Veilig Thuis. Om die reden zal 2e Kamerlid Antoinette Laan kijken of de regelgeving kan worden aangepast. De aanpassing zal zijn dat niet alle meldingen vanuit de politie moeten worden opgepakt door Veilig Thuis. Dat leidt tot een verlichting van de werkdruk. Hierdoor kan Veilig Thuis prioriteit geven aan tijdige hulp voor slachtoffers van geweld die dit echt nodig hebben.

Tenslotte zijn de onderwerpen ondermijning en recidive besproken waar de gemeente Hoorn zeer kort op zit. Er wordt door allen teruggekeken op nuttig gesprek.