Gemeenteraad Hoorn: #alleensamen krijgen we het coronavirus onder controle

geplaatst in: Nieuws | 0

Beste inwoners van Hoorn,

In een korte tijd is het leven in onze stad drastisch veranderd. Het is stil op straat en het openbare leven is nagenoeg tot stilstand gekomen. Een ingrijpende verandering die ons allemaal raakt.

Ook in Hoorn zijn er mensen getroffen door het coronavirus. Inwoners die ziek zijn geworden of zelfs zijn overleden. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en de mensen die op dit moment een zware
strijd moeten leveren tegen dit virus. Wij wensen u allen enorm veel sterkte en liefde in deze moeilijke tijd.

Op dit moment zijn er ook veel mensen in Hoorn die veel extra werk verzetten en alles in het werk stellen om mensen te verzorgen. Wij zijn ontzettend trots op alle zorgmedewerkers bij het Dijklanderziekenhuis,
en de vele andere medewerkers bij zorginstellingen in onze gemeente. Jullie zijn onze helden! En ook de vele vrijwilligers die met hartverwarmende initiatieven zijn opgestaan om anderen te helpen en deze tijd voor ons allemaal een beetje dragelijker te maken: heel erg bedankt voor jullie enorme inzet, passie en liefde!

We móeten samen het coronavirus onder controle krijgen. Dat belang staat voorop. Tegelijkertijd hebben we ook oog voor onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen. Velen van hen worden hard
geraakt door deze crisis. Wij willen jullie, waar mogelijk, steunen en er met jullie voor zorgen dat we na deze crisis weer door kunnen bouwen aan onze gezamenlijke ambities en prachtige stad.

Als gemeenteraad zijn we er voor u en voor de stad. Wij steunen onze burgemeester en wethouders in de grote opgaven die door deze crisis op ons afkomen. En wij helpen hen uiteraard om als stadsbestuur
datgene te doen wat nu nodig is. Ondertussen werken wij samen met het college door aan de andere grote opgaven van de stad, zodat we na het opheffen van de coronamaatregelen ook weer klaar staan om besluiten te nemen die onze stad – en regio – vooruit helpen. We vergaderen in ieder geval tot 1 juni 2020 niet fysiek, maar nemen digitaal besluiten als dat nodig is.

Onze stad heeft een rijk verleden, van voor- en tegenspoed. We hebben door de eeuwen heen voor vergelijkbare hete vuren gestaan. En we zijn daar vaak sterker uit gekomen. Met ondernemerschap en moed, maar zeker ook met naastenliefde en saamhorigheid. Met die wetenschap vertrouwen wij erop dat we, met iedereen in Hoorn, Blokker en Zwaag, samen sterk door deze moeilijke tijd kunnen komen. En we hopen dat we het goede dat uit deze crisis voortkomt straks kunnen vasthouden.

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

De raads- en commissieleden van de gemeenteraad van Hoorn