Wateroverlast in Hoorn

geplaatst in: Nieuws | 0

VVD Hoorn heeft vragen gesteld aan het college over de wateroverlast die inwoners van onze stad ervaren:

De indruk bestaat dat steeds meer inwoners van Hoorn last hebben van wateroverlast. We zien allemaal dat regenbuien steeds heftiger worden en dat er dan heel veel water naar beneden komt; kelders moeten leeggepompt worden door de brandweer, forse plassen water op de straten, tuinen die blank staan etc. etc. En in het licht van de klimaatveranderingen is het de verwachting dat deze problematiek in de toekomst alleen maar zal toenemen.

In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021 (GRP) wordt diverse malen melding gemaakt van wateroverlast. Met het Rijk en waterketenpartners zal onderzoek gedaan worden naar wateroverlast en overstromingen. (hoofdstuk 2.3.)

Zo staat in het GRP ook dat de gemeente ervoor zorgt dat er een actueel Basis Rioleringsplan  (BRP) beschikbaar is. Het BRP bevat de benodigde maatregelen om wateroverlast te verminderen. (hoofdstuk 3.2.)

Ook streeft de gemeente een klantgericht benadering na met o.a. een klachtenregistratiesysteem welke o.a. ook wateroverlast klachten registreert.

De VVD fractie heeft de volgende vragen:

  1. Hoeveel klachten over wateroverlast zijn er sinds 2016 bij de gemeente geregistreerd door burgers en bedrijven?
  2. Is er in kaart gebracht waar de problemen van wateroverlast zich in Hoorn afspelen. Zijn daar overzichten/kaarten van? Beschikt Hoorn bijvoorbeeld over een overstromingskaart en of een Klimaatatlas? En zo nee, zijn er activiteiten om die te ontwikkelen?
  3. Welke maatregelen – algemeen en maatwerk – neemt de gemeente om wateroverlast tegen te gaan?
  4. Hoe worden burgers betrokken om wateroverlast tegen te gaan en wat men daar zelf aan kan doen?
  5. Denkt de gemeente na over het meer betrekken van burgers bij het bestrijden van wateroverlast middels de SMART city gedachte. Is de gemeente op de hoogte van het SensHagen project in Zwolle? En is er een mogelijkheid dat Hoorn ook met een dergelijk project mee kan/gaat doen?

En op welke andere wijze betrekt de gemeente de burgers bij de bestrijding van wateroverlast